Tento web používá cookies OK více Společnost Wintex sro provozovatel internetového obchodu MECLO.CZ respektuje ochranu vašich údajů
Právní základ pro zpracování Vašich údajů tvoří čl. 6 ods. 1 písm. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Uř. věst. EU L 119, 2016, str. 1) – tzv. GDPR. Seznamte se s našé politikou ochrany osobních údajů.
 

phone Kontakt:  00421 905560312, 00421 905560312 | contact@meclo.cz
Vracení nebo výměna
Na veškeré prodávané zboží, pokud není uvedeno jinak, poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. 
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
POSTUP PŘI REKLAMACI
Informujte nás o reklamaci e-mailem contact@meclo.cz  
Zboží zašlete řádně vyčištěn, jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
Wintex s.r.o Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Uveďte důvod reklamace a Vaši adresu a tel. číslo    
Přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží (kopii faktury, dokladu o zaplacení)  
Upozornění - reklamační podmínky:
Životnost a záruční doba výrobku jsou rozdílné pojmy. Zákonem danou záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Spotřebitel je povinen reklamovat daný produkt jakmile se vyskytne výrobní chyba výrobku - spotřebitel nemá dále používat zboží, u kterého zjistil chybu - chybu musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, § 40/1964 Sb. Občanský zákoník.  
Při užívání výrobku s chybou, a toho důvodu znehodnocení věci, zaniká právo na uplatnění reklamace.
Plně v souladu se zákonem.
Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz. 
 
O nas
Informacje
MEDIC SHOP
Kontaktujte nás
WINTEX s.r.o.
Budovateľská 1290
093 01 Vranov n.T.

E-mail:
contact@meclo.cz

Telefon:
00421 905560312
aktualizace:  2015-01-09 10:45
Zdravotnické oděvy - Meclo: projekt a realizace: BigCom