Tento web používá cookies OK více Společnost Wintex sro provozovatel internetového obchodu MECLO.CZ respektuje ochranu vašich údajů
Právní základ pro zpracování Vašich údajů tvoří čl. 6 ods. 1 písm. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Uř. věst. EU L 119, 2016, str. 1) – tzv. GDPR. Seznamte se s našé politikou ochrany osobních údajů.
 

phone Kontakt:  00421 905560312, 00421 905560312 | contact@meclo.cz
Jak nakupovat
Jak nakupovat:
1. Za účelem uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je nutno navštívit internetovou stránku www.meclo.cz, vybrat si produkt, jeho velikost a barvu z nabídky obchodu, přitom je nutno postupně provést jednotlivé technické kroky podle zobrazovaných hlášení a podle informací dostupných na stránce.
2. Klient výběr produktů objednávky realizuje jejich přidáváním do košíku.
3. Během zadávání objednávky má Klient možnost modifikovat zadávané údaje a vybrané zboží. Pro tento účel je nutno nasledovat zobrazovaná hlášení a informace dostupné na stránce.
4. Po zadání všech povinných údajů klientem, který využívá internetový obchod, zobrazí se souhrnná informace o zadané objednávce. Souhrnná informace o zadané objednávce obsahuje informace o:
a.) předmětu objednávky,
b.) jednotkové a souhrnné ceně objednaných produktů nebo služeb, včetně nákladů na doručení a dodatečných nákladů (vyskytnou-li se takové),
c.) vybraném způsobu platby,
d.) vybraném způsobu doručení,
e.) předpokládané době doručení,
5. Pro odeslání objednávky je nutno vyjádřit souhlas se zněním Pravidel, zadat osobní údaje specifikované jako povinné a stisknout tlačítko „Objednat a zaplatit”.
6. Odeslání objednávky klientem představuje vyjádření vůle uzavřít se společností Wintex s.r.o Kupní smlouvu ve smyslu ustanovení Pravidel.
7. Po zadání objednávky klient obdrží e-mail, který obsahuje konečné potvrzení všech důležitých informací o objednávce..
O nas
Informacje
MEDIC SHOP
Kontaktujte nás
WINTEX s.r.o.
Budovateľská 1290
093 01 Vranov n.T.

E-mail:
contact@meclo.cz

Telefon:
00421 905560312
aktualizace:  2015-01-09 10:45
Zdravotnické oděvy - Meclo: projekt a realizace: BigCom